Development a nehnuteľnosti

sklady odpadov cadca podzavoz

 • vlastná čerpacia stanica 25 000 L s lapačom ropných látok a umývacou rampou
 • 2x cestná váha pre nákladné vozidlá
 • 8 viacúčelových hál:
  Hala č. 1 - 12x50 m
  Hala č. 2 - 12x50 m
  Hala č. 3 - 15x40 m
  Hala č. 4 - 8x20 m
  Hala č. 5 - 12x25 m
  Hala č. 6 - 16x13 m
  Hala č. 7 - 14x38 m
  Hala č. 8 - 53x27 m
 • dvojpriestorová administratívna bunka - 10x5 m
 • dvojpriestorová administratívna bunka - 8x5 m
 • plocha areálu 90 966 m2 - ostatná plocha

 

Viacúčelové halySkládka odpadov

 • plocha skladky odpadov: 45 450m2
 • kapacita skládky odpadov (množstvo zhutneného odpadu): 695 000 m3
 • celková plocha vrátane manipulačných plôch: 90 966 m2
 • predpokladaná životnosť skládky: do roku 2051