Odpadové hospodárstvo

vyvoz odpadu 001Odvoz odpadu realizujeme v regióne Kysuce. Zvozová oblasť predstavuje územie okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Na zvoz odpadov používame techniku MAN a MERCEDES BENZ s nadstavbami na zber nádob s objemom 110 až 1100 litrov. Veľkokapacitné kontajnery s objemom 5m3 až 35m3 obsluhujeme reťazovými nadstavbami a naťahovacími nadstavbami systémom ABROLL.

pdfSystém manažerstva kvality ISO 9001

pdfRegistrácia pre zber a prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu skládkovaním

vyvoz odpadu 002 m vyvoz odpadu 003 m