O nás

podzavou 302Spoločnosť Jozef KONDEK – JOKO a syn, vznikla v roku 1992, transformáciou podniku Technické služby, ktoré dovtedy zabezpečovali vývoz a zneškodňovanie odpadu, ručné a strojové zametanie, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, údržbu a prevádzku cintorínov mesta ČADCA. Transformáciou a zmenou organizácie prác sa zmenil aj okruh činnosti firmy.

Dnes organizácia poskytuje nasledovné služby:

  • Dopravné služby
  • Odpadové hospodárstvo
  • Development a nehnuteľnosti


Organizácia zabezpečuje uvedené činnosti pre spádovú oblasť bývalého okresu Čadca. Poskytuje pracovné príležitosti pre 35 – 45 pracovníkov v závislosti od sezóny.
certifikat m vlavo

V roku 2OO5 získala spoločnosť Jozef Kondek JOKO a syn certifikát systému manažérstva kvality podľa SNT EN ISO 9OO1 a súčasne certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14OO1.

 

Spoločnosť Jozef Kondek - JOKO a syn je od roku 2017 zapísaná v Registri partnerov verejného sektora.