Odpadové hospodárstvo

zneskodnovanie odpadu 003Naša spoločnosť prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz."

 

zneskodnovanie odpadu mSkládka slúži na zneškodňovanie odpadov kategórie „O" (ostatný odpad podľa katalógu odpadov) na základe integrovaného povolenia na prevádzkovanie. Na skládke je zabezpečený kompletný servis od váženia odpadov, evidencie, hutnenia až po vykonávanie pravidelných monitoringov vplyvu na životné prostredie.

Pracovná doba je určená od pondelka do piatku 7:30 - 16:00.

pdfSystém environmentálního manažerstva ISO 14001

 

Integrované povolenie na prevádzku