Odpadové hospodárstvo

vyvoz odpadu 001Odvoz odpadu realizujeme v regióne Kysuce. Zvozová oblasť predstavuje územie okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

zhodnocovanie odpadu 001Od svojho vzniku v roku 2002 spoločnosť Jozef Kondek - JOKO a syn prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov.

zneskodnovanie odpadu 003Naša spoločnosť prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Čadca - Podzávoz."