Odpadové hospodárstvo

zhodnocovanie odpadu 001Od svojho vzniku v roku 2002 spoločnosť Jozef Kondek - JOKO a syn prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov.

Činnosť pozostáva z doseparovania odpadu a jeho úpravy do požadovaného stavu pre nasledovné použitie( drtením, lisovaním...).

Týmto spôsobom zhodnocujeme nasledovné komodity:

  • betón
  • bitumenové zmesi
  • papier
  • sklo
  • plasty
  • kovy
  • opotrebované peneumatiky

pdfSúhlas na zber odpadov