Development a nehnuteľnosti

ulica mala 62 cadca

  • obchodná budova v centre mesta
  • obchodné priestory
  • herňa
  • mäsiarstvo
  • vlastná prípojka na plyn, elektrinu, vodu a kanalizáciu
  • sociálne priestory
  • zastavané plochy a nádvoria 393 m2