Development a nehnuteľnosti

podzavoz 900

  • garáže
  • dielne
  • parkovisko
  • sociálne priestory
  • garáže
  • sociálne priestory
  • administratíva
  • zastavané plochy a nádvoria 1000 m2