Development a nehnuteľnosti

podzavoz 298

  • multifunkčný výrobno-obchodný areál
  • výrobné priestory
  • sklady, dielne, parkovisko
  • sociálne priestory
  • garáže
  • sociálne priestory
  • vlastná prípojka na elektrinu, plyn, vodu a kanalizáciu
  • zastavané plochy a nádvoria 10 000 m2