Development a nehnuteľnosti

areal ti hanil

  • v súčasnosti strojárska budova v automobilovom priemysle
  • vlastné parkovacie miesta
  • vlastná prípojka na elektrinu, plyn, vodu a kanalizáciu
  • zastavaná plocha a nádvorie 8285 m2